Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 
    Verksamhetsplan för 2021  Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts
         Ordna och övervaka navigationskurser och tenter hösten 2021 och våren 2022
     
         Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
         Båtmässan 2021 inhiberad på grund av coronaläget
         Båtbesiktningar med början i April månad.  Beställning av besiktning sker på båtägarens initiativ,
          se fliken  Besiktning.                                                                                                                                                     
         VHF kurs så snart coronaläget tillåter detta. Tidpunkten meddelas när läget medger.
                                                                         
         Sommarträff i Ekenäs skärgård skall det bli också i år, plats och tid meddelas senare.
         Årsmöte inom Oktober månad