Ekenäs Navigationsklubb r.f.


Händelser annonseras i Västra Nyland under "Anslagstavlan" och viktiga saker under "Vi möts" samt på hemsidan.

 

Verksamhetsplan  för  verksamhetsåret 2018.  Datumar för  nedanstående händelser kommer så  snart de fastställts.Ordna och övervaka navigationskuresr och tenter.  Skeppartenten 20.4.2018    Kl. 18 - 22
 


Uttagning till FM i skrivbordsnavigering inklusive klubbmästerskap

Utgivning av ENSLIJEN    mars 2018


VHF -  kurs


CEVNI - kurs


Radar - kurs


Knopaftnar med program samt exkursioner


Vårmöte med diplomutdelning


Sommarträff med diplomutdelning 14.6.18  kl. 19.00 på restaurang Knipan


Båtbesiktningar  börjar i Maj


Årsmöte hålls 31.10.2018 kl. 19.00 på Motel Marine